''Ýeňiş" brendi Arkadag şäherinden täze dükanyny açdy

''Ýeňiş" brendi Arkadag şäherinden täze dükanyny açdy

- Müşderileriň islegini kanagatlandyrmagy hemişe ilkinji maksat edinip goýýan, fabrigimiz Arkadag şäherinde täze dükanyny açdy. Häzirki wagtda erkek adamlaryň we çagalaryň köýneklerini halka hödürlemek bilen bir hatarda dünýä bazarynda bäsleşige ukyply ýokary hilli, täze möwsüm üçin "Ýeňiş”  harytnyşanly erkek köýnekleri fabrigimizde täze ornaşdyrlan döwrebap enjamlary arkaly tikilip halk köpçüligine ýetirilýär.  

«Biziň esasy maksadymyz ― alyjylaryň islegini kanagatlandyrmak». Önümleriň döwrebaplygy, ýokary hili, jana ýakymlylygy, rahatlygy ― bu ýerde bildirilýän esasy talaplaryň hataryndadyr.

BIZIŇ SALGYMYZ : Arkadag şäheri, Arkadag köçesi, Söwda toplumy  7-nji "Ýeňiş" dükany . 

HABARLAŞMAK ÜÇIN : + 993 64 05 50 99 

Habaryň ýerleşdirlen wagty 11-24-2023 Täzelikler 3969

Arhiw

Kategoriýalar

Menu