Arkadag şäherindäki "Ýeňiş" dükanynyň täze önümleri

Arkadag şäherindäki "Ýeňiş" dükanynyň täze önümleri

- Müşderileriň islegini kanagatlandyrmagy hemişe ilkinji maksat edinip goýýan, fabrigimiz Arkadag şäherinde täze dükanynda güneşli ýurdumyzda ýaz hem-de tomus pasyllary üçin, önümlerimiziň täze görnüşlerini halkymyza elýeterli bahalardan hödürleýär. Häzirki wagtda erkek adamlaryň we çagalaryň köýneklerini halka hödürlemek bilen bir hatarda dünýä bazarynda bäsleşige ukyply ýokary hilli, döwrebap dünýä ülňülerine laýýyk gelýän "Ýeňiş”  harytnyşanly erkek köýnekleri fabrigimizde täze ornaşdyrlan döwrebap enjamlary arkaly tikilip halk köpçüligine ýetirilýär.  

«Biziň esasy maksadymyz ― alyjylaryň islegini kanagatlandyrmak». Önümleriň döwrebaplygy, ýokary hili, jana ýakymlylygy, rahatlygy ― bu ýerde bildirilýän esasy talaplaryň hataryndadyr.

BIZIŇ SALGYMYZ : Arkadag şäheri, Arkadag köçesi, Söwda toplumy  7-nji "Ýeňiş" dükany . 

HABARLAŞMAK ÜÇIN : + 993 64 05 50 99 

Habaryň ýerleşdirlen wagty 04-11-2024 Täzelikler 5695

Arhiw

Kategoriýalar

Menu